Latvijas valsts lats

Lats ir Latvijas Republikas nacionālā naudas vienība, kas darbojās kā vienīgā oficiālā valūta divos laika posmos – no 1922. līdz 1940. gadam un no 1993. līdz 2013. gadam. Lata subvienība ir santīms. Kaut gan Latvijā ir bijušas dažādas oficiālās valūtas, turklāt lati un santīmi vairs nav Latvijas oficiālā valūta, tie tiek uzskatīti par sava veida Latvijas simboliem.

Pēc tam, kad 1918. gadā tika pasludināta Latvijas neatkarība, bija nepieciešams jaunajai valstij izveidot savu valūtu. Pirms tam Latvijā tika izmantotas vairākas valūtas, kā, piemēram, ostrubļi, ostmarkas, cara rubļi, markas u.c., bet tās visas bija citu valstu oficiālās valūtas. Lai pāreja no šīm valūtām uz vienīgo oficiālo valsts valūtu notiktu pēc iespējas ātrāk, sākumā tika pieņemta pagaidu valūta – Latvijas rublis, bet tā pastāvēja vien trīs gadus. Jau 1922. gadā tika pieņemts lats. Latam tika noteikts zelta segums – pret vienu latu pēc pieprasījuma tika izsniegti 0,2903226 grami zelta. Latus emitēja Latvijas Banka. Tika drukātas 10, 20, 25, 50, 100 un 500 latu banknotes, un kaltas 1, 2, 5, 10, 20, 50 santīmu un 1, 2, 5 latu monētas.

Ilgi tika spriests par Latvijas nacionālās naudas vienības un tās subvienības nosaukumu. Tika izvirzītas dažādas versijas kā tos varētu dēvēt, kā, piemēram, franki un santīmi, ozoli un zīles, saules un austras, līgas un dailes, dižās un sīkās, latva u.c. Nosaukums „lats” tika kritizēts, jo pastāvēja uzskats, ka to varētu jaukt ar izejmateriālu mērvienībām – latām. Gala vārds par nacionālās valūtas nosaukumu piederēja toreizējam Ministru kabineta vadītājam Zigfrīdam Mairovicam, kurš tomēr pieņēma nosaukumu lats, par spīti kritikai.

Pēc tam, kad 1940. gadā Latvija nonāca PSRS sastāvā, latus nomainīja PSRS rubļi, taču 1992. gadā Latvija atkala atguva neatkarību un jau atkal bija nepieciešama nacionālā valūta. Arī pēc neatkarības atjaunošanas uz laiku tika pieņemta pagaidu valūta – Latvijas rublis. Tas bija nepieciešams, lai ātrāk stabilizētu valūtu kursu, kā arī, lai mazinātu straujo inflāciju. Jau 1993. gadā Latvijas oficiālā valūta atkal bija Latvijas valsts lats.

Pirmā Latvijas lata banknote, kas izlaista pēc neatkarības atjaunošanas bija 5 latu banknote. Pēc tam apgrozībā tika laistas 50 santīmu, viena lata un divu latu monētas. Vēl pēc kāda laika apgrozība nonāca 1, 2, 5, 10 un 20 santīmu monētas un 10 un 20 latu banknotes. 1994. gadā apgrozībā nonāca arī 50 un 100 latu banknotes. 1998.gadā apgrozībā nonāca arī 500 latu banknote. Vēlāk tika izlaistas arī īpašas piemiņas monētas.

5 latu banknote ir zaļā pamatkrāsā un tās aversā ir attēlots ozols, bet reversā kokā griezti tradicionālie latviešu ornamenti. 10 latu banknote ir violetos toņos un tās aversā attēlota Daugava, bet reversā sakta ar ornamentiem tās fonā. 20 latu banknote ir brūnganā pamattonī un tās aversā attēlota latviešu tradicionālā viensēta, bet reversā drelļu auduma motīvs. 50 latu banknote ir zila, tās reversā attēlots buru kuģis un aversā Rīgas vēsturiskais ģerbonis. 100 latu banknote ir sarkanos toņos, tās aversā attēlots Krišjānis Barons, bet reversā tradicionālie latviešu ornamenti. 500 latu banknote ir zeltainos un sudrabainos toņos. Tās aversā attēlota latviešu tautumeita – Milda, bet reversā bronzas vainadziņa raksti. 1 līdz 20 santīmu monētām aversā ir attēlots Latvijas mazais ģerbonis un reversā monētas nominālvērtība. 50 santīmu monētas aversā attēlots mazais ģerbonis, bet reversā nominālvērtība un priedes stāds. 1 lata monētas aversā attēlots lielais ģerbonis, bet reversā lasis. 2 latu monētas aversā attēlots lielais ģerbonis, bet reversā govs. Gan monētās, gan banknotēs ir iestrādāti arī dažādi pret viltošanas elementi.

Lats tika nodēvēta par vienu no pasaulē visspēcīgākajām valūtām. Lata oficiālo kursu pret citām valūtām noteica Latvijas Banka. Sākotnēji lats bija piesaistīts SDR valūtu grozam, taču kopš iestāšanās Eiropas Savienībā tas tika piesaistīts eiro, nosakot fiksētu kursu, kas var svārstīties 1% robežās no piesaistes kursa – 0,702804 lati pret 1 eiro. Šāds fiksēts kurss tika izvēlēts vairāku iemeslu dēļ, bet svarīgākais no tiem bija iespēja pāriet uz eiro, kas 2014. gadā arī tika izdarīs. Kopš tā laika lats vairs netiek lietots kā oficiāla valūta nevienā valstī.

Attēls no lapas www.ntz.lv